Tellimusest loobumine ja raha tagastamine 

Tellimusest loobumise ja raha tagastamise avaldus saata emailiga aadressile info@goodcrunchyfood.com. 

Tellimusest loobuda ja raha tagastada on õigus juhul, kui tooted ei ole jõudnud lahkuda meie laost / ei ole antud välja tarnemiseks. 

Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse ostja samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti. 

Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab veebipood Ostjale e-postiga. 

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Müüjal on õigus loobuda kauba müümisest olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Veebipoes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks (hinnaviga), kauba juures puudub selgesõnaline info, et tegemist on kaubale kehtestatud erihinnaga ja kaup on Ostjale üle andmata. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates hinnaveaga sõlmitud tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Kõik maksed tehakse Ostja arvelduskontole, millelt kauba eest tasuti.